OD

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Elevene ved skolen stemmer over hvilke prosjekter som skal støttes hvert år. Elevrådet oppretter hvert år et eget OD-styre som står for organiseringen og gjennomføringen av OD.