Handlingplan for å motvirke mobbing

Risør videregående skole har laget en handlingsplan for å motvirke mobbing.

Med mobbing mener vi gjentatte negative eller ondsinnede handlinger fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Det kan handle om mobbing på nett, telefon eller direkte mellom elev og elevgrupper.

Her kan du lese hele skolens handlingsplan.