Felles kjøreregler for håndtering av fraværsreglement, videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune

Med virkning fra 1. november 2016 innføres felles regler for håndtering av fraværsreglementet i Aust-Agder fylkeskommune. Dette innebærer ingen endring i fraværsreglene, men en samkjøring av Fronterkoder og presisering av noen punkt. Du finner hele oppsettet i dokumentet under.