Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet gir deg svar på spørsmål om dine plikter og rettigheter i videregående opplæring.