Rådgivningstjenesten

Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving.

Alle videregående skoler har elevtjeneste. Elevtjenesten består av rådgivere som jobber med karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgiving. Noen skoler har også inne andre yrkesgrupper i sin elevtjeneste. Rådgiverne samarbeider med fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og oppfølgingstjeneste (OT). Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Ungdommer som ikke har skole- eller læreplass, følges opp av oppfølgingstjenesten.

Lærlinger og lærekandidater kan kontakte PPT eller OT, eventuelt via seksjon for fagopplæring for å få rådgivning og veiledning. 

Kompetanse Aust-Agder tilbyr gratis individuell veiledning, rådgiving og realkompetansevurdering for voksne på videregående nivå. Les mer her.