'

Studieleder

Studieleder har ansvar inntaket på studieretninger og fag på skolen. I tillegg har skolen to rådgivere som hjelper til med rådgivning og alternative opplegg. Her finner du en oversikt over hva vi kan hjelpe deg med.

Inntaket

Elever må søke plass gjennom www.vigo.no. Det er Inntakskontoret i fylketskommune som er ansvarlig for at alle elever med ungdomsrett får et skoletilbud i fylket. Etter skolestart overtar studieleder ansvaret for inntaket ved skolen. Dersom du ikke har fått skoleplass eller ikke har meldt deg opp via www.vigo.no kan studieleder kontaktes. Siste dag for inntak er normalt 1.september. Ønsker du råd om hvilken studieretning som passer for deg, kontakt gjerne rådgiverne.

Valg av fag

Ønsker du å melde deg ut av et fag kontakt studieleder. Se mer om valg av programfag på studiespesialiserende i menyen til venstre. Siste frist for å bytte fag er vanligvis 1.september.

Fritak i fag

Har du hatt et fag tidligere kan du søke fritak for faget i år. Søknad får du hos studieleder. NB! Du må følge faget til du får beskjed om at fritaket er godkjent.

Privatister

Du må selv melde deg opp på www.privatistweb.no. Ønsker du å følge noe undervisningen ved skolen i ditt fag, kontakt studieleder for å sjekke om det er plass til deg. Det er også mulig å være del-elev, og ta et eller flere fag som vanlig elev ved skolen. Det føres da fravær, du får standpunktkarakter og du kan bli trukket ut til eksamen som alle andre elever. Kontakt studieleder for å sjekke om det er plass. Siste frist for inntakt ved skolen er vanligvis 1.september.

Kontakt Studieleder


Svein Hykkerud
Studieleder

Tlf: 37 26 83 03
E-post