Helsesøster

Helsesøsters oppgave er å drive forbyggende og helsefremmende arbeid rettet mot skoleelever 16-19 år og deres familier.

Det er ingen rutineundersøkelser i den videregående skolen. Det legges vekt på at man er ansvarlig for egen helse, det er et tilbud til alle elevene ved skolen.
Jeg kan gi deg råd og veiledning om alt som har med helse å gjøre, ingen problemstillinger skal være for vanskelige å komme med.
Er det behov for det, kan du få hjelp til å henvises videre.
Jeg har taushetsplikt, og du skal ikke få fravær når du er hos meg.
Det er ikke timebestilling i utgangspunktet, men noen ganger er det greit å ta kontakt i forkant for å avtale tid for sikkerhets skyld.

Målsettingen med skolehelsetjenesten er å:

 • Fremme helse og trivsel
 • Gi elevene kunnskap og støtte til å bedre og bevare sin helse
 • Forebygge problemer og helseskade

Konkrete ting jeg kan hjelpe deg med:

 • Veiledning i forbindelse med fysisk og psykisk helse
 • Trivsel
 • Mat
 • Spiseforstyrrelser
 • Sex
 • Identitet
 • Samliv og prevensjon.

Om tjenesten:

 • Jeg samarbeider med lærer, rådgiver, PPT, foreldre/foresatte eller andre når eleven samtykker til det.
 • Dere kan kontakte meg hvis dere ønsker noen å snakke med, eller drøfte et problem med.
 • Jeg kan ta kontakt med andre instanser.
  Jeg har taushetsplikt.
 • Foreldre/ foresatte og lærere kan også kontakte meg ved behov


Kontaktinformasjon:

Ellen-Kristin Beitohaugen - Mob: 46802872