Erasmus+

Erasmus+ på Møglestu videregående skole.

Skoleåret 2016/2017 og fremover har vi startet opp et internasjonalt prosjekt på Møglestu; Erasmus+. Dette er et prosjekt som involverer skoler fra Romania, Tyrkia, Sverige, Italia og Portugal. I løpet av prosjektperioden er skal vi ha besøkt skoler i noen av disse landene, og mottatt en mobilitet her i Lillesand. Gjennom utveksling av ideer og erfaringer er målet at elevene (og lærerne) skal få utvidet kompetanse og perspektiver på læring.

 

Prosjektets fokusområde er teknologi i læring, med fokus på 3d-teknologi. Hvordan kan vi bruke dette i undervisning? Hvordan brukes dette i andre land? Finnes det muligheter for å endre dagens undervisningspraksis? Dette er spørsmål vi tar utgangspunkt i, for å utvikle oss i samarbeid med andre europeiske skoler.

Foto: Møglestu vgs / Torstein Rike, Alexander Rogn

De involverte har allerede hatt to turer i forbindelse med dette prosjektet. I november var Torstein Rike og Alexander Rogn (begge lærere) i Romania for oppstartsarbeid. Dette kan man lese mer om på skolens facebooksider. I februar sendte vi av gårde de første elevene; 3 elever fra Media og Kommunikasjon + to lærere (Jan Morgan Smith og Alexander Rogn) dro til Portugal for en spennende uke. Disse er avbildet under. I slutten av mars vil Møglestu få besøk av flere elever fra deltakerlandene.


Møglestu vgs / Jan Morgan Smith, Alexander Rogn