Comenius

Comenius-prosjektet – Business Beyond Borders - Entreprenørskap

 

Sommeren 2013 fikk Møglestu Videregående Skole basert på en søknad, innvilget Comenius-midler til et partnerskaps-prosjekt som heter “Business Beyond Borders” og som går ut våren 2015. Prosjektet er et samarbeid mellom videregående skoler i Belgia, Tyrkia, Finland (Åland), Danmark og Norge. Elevene som er med på prosjektet på disse skolene etablerer, driver og avvikler ungdoms-bedrifter i løpet av skoleåret, og har mulighet til å samhandle seg i mellom.


9 elever fra entreprenørskapsklassen på Møglestu har vært i Belgia og på Åland, og skal reise til Tyrkia nå i oktober. Tidligere studieinspektør Svein Hykkerud,  avdelingsleder Jan-Ludvig Levinsen og faglærer Eva Carmen Jenssen, har hittil vært med på turene.

 

Våren 2015 skal Møglestu ta imot 9 elever og to lærere fra hvert av de andre partnerskapslandene. En av ungdomsbedriftene i år jobber med å planlegge og lede arrangementet som skal vare en uke, og foregå i begynnelsen av mai 2015. Restaurant- og matfag har vært så snille å bidra med måltider, og rektor Dag Gulbrandsen og avdelingsleder Anita Vestøl, har meldt seg som ressurspersoner denne uken sammen med prosjektleder Eva Carmen Jenssen.

 

Noen av målene med prosjektet, er at elevene skal øke sin kunnskap om de andre landenes handels-virksomhet og kultur, at de skal få kompetanse på internasjonalt samarbeid og handel, og at de skal lære seg å utvikle eller tilpasse produkter/tjenester med nasjonalt preg til et marked i ett eller flere av disse landene.