Ledelsen

 

Rektor Dag Gulbrandsen
Rektor Dag Gulbrandsen

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift.

Dir.telefon: 37 26 83 02
E-postadresse: dag.gulbrandsen@moglestu.vgs.no

 

 

Assisterende rektor Ylva Blomberg
Assisterende rektor Ylva Blomberg

Hovedansvarsområder: rektors stedfortreder, eksamensansvarlig, personalansvar og medvirke i pedagogisk utviklingsarbeid, i økonomiplanlegging og drift og i administrative lederoppgaver. 

Dir.telefon: 37 26 83 05
E-postadresse: ylva.blomberg@moglestu.vgs.no

 

 

Administrasjonsleder Yngvar Pedersen

Administrasjonsleder. Ansvar for kontor- og administrative funksjoner, økonomi- og regnskap samt skolens bygg.

Dir.telefon 37 26 83 11
E-postadresse: yngvar.pedersen@moglestu.vgs.no

 

 

Studieleder Svein Hykkerud

Studieleder har ansvar for å ta inn elever ved skolen og å plassere dem i rette fag & grupper, og er ansvarlig for å oppdatere elevlister og gruppelister. På studiespesialiserende utdanningsprogram er det studieleder som har hovedansvaret for at elevene får valgt rett programfag. Har også ansvar innenfor entreprenørskapsarbeid (ungdomsbedrifter – UB) på skolen.
Dir.telefon: 37 26 83 03
E-postadresse: Svein.Hykkerud@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder for mat, helse og økonomi Jan-Ludvig Levinsen

Avdelingsleder har det pedagogiske – og personalansvar for lærerne innen avdelingen.

Dir.telefon: 37 26 83 10
E-postadresse: Jan-Ludvig.Levinsen@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder for studieforberedende Ingjerd F. Kulia Real-, formgivings- og mediefag
Ingjerd F. Kulia

Dir.telefon: 37 26 83 79
E-postadresse: ingjerd.f.kulia@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder for språk og samfunnsfag Charlotte Eigeland
Charlotte Eigeland

Avdelingsleder har personalansvaret for lærerne i avdelingen og det pedagogiske ansvaret for fellesfagene norsk, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag og historie i alle programområder på studiespesialiserende og yrkesfag, samt alle programfag i programområdet for språk og samfunnsfag. Har i tillegg ansvaret for skolens internasjonalisering og studiereiser, samt ”Den kulturelle skolesekken”.

Dir.telefon: 37 26 83 04
E-postadresse: charlotte.eigeland@moglestu.vgs.no