Ungdomsbedrifter

Den beste «learning-by-doing»-metoden for å lære teori i mange ulike fag i skolen. 4-5 elever finner i begynnelsen av skoleåret en felles, spennende forretningsidé. Etterpå planlegger de, starter opp, drifter og avvikler en ungdomsbedrift i løpet av skoleåret. Alt foregår profesjonelt etter god veiledning, materiell og opplegg fra Ungt Entreprenørskap Agder og i tett samarbeid med lærere og nettverk på og utenfor skolen.

SpiceGirls UB kom til NM for UB’er på Lillestrøm i april 2016, på grunn av alle prisene de fikk på fylkesmessa på UiA i mars 2016. På fylkesmessa fikk de: 1.plass for beste salgsteam, 2.plass for beste markedsføring, 2.plass for beste logo, 1.plass for beste matopplevelse og 2.plass for BESTE UNGDOMSBEDRIFT I AUST-AGDER.

Bedriften registreres i Brønnøysundregisteret slik at den blir en egen juridisk person og får et reelt organisasjons-nummer. På denne måten kan den inngå avtaler og kjøpe og selge varer og tjenester slik ordinære bedrifter gjør. Når bedriften er formelt avviklet, får elevene attester på at de både har vært etablere, medeiere og ansatte i bedriftene sine. Super erfaring i livet og på CV’ene.

Marthe B. Mollestad fikk 3’dje plass som beste selger av alle elever som deltok på NM for UB’er 2016 på Lillestrøm.SpiceGirls UB ble en av de 8 beste UB’ene i Norge for beste markedsføring.SpiceGirls UB var ikke dårligere enn at de klarte å kombinere fabelaktig faglig entreprenørarbeid og bedriftsinnsats med heidundrande russefeiring.

Tidligere resultater:

  1. På fylkesmessa på Kristiansand Katedralskole Gimle i mars 2015, vant NoLimits UB 1.ste pris som beste salgsteam, og fikk fantastisk omtale for sine salgsferdigheter. I tillegg fikk mange av de andre bedriftene gode resultater og omtale for sine kreative forretningsidéer som nedenstående avisartikkel viser:  2. På fylkesmessa i mars 2013, vant The Music Consept UB ved Møglestu, 3’dje plass for beste salgsteam.

For oss lærere som liker læringsstrategien «learing-by-doing», er det en gave å skulle lede elevene i videregående skole gjennom etablering, drifting og avvikling av egne ungdomsbedrifter. Elevene lever seg inn i rollene de har som bedriftseiere, daglig ledere, salgs- økonomi- innkjøps- produksjon- personal- og markedsansvarlige osv. I løpet av året, dokumenterer elevene alt de gjør i forretnings-planer med tilhørende budsjetter, og avsluttende årsrapporter med tilhørende revisorgodkjente regnskaper. Attestene som elevene får til slutt, er gull verdt når de trenger dokumentasjon overfor arbeidsgivere eller andre samarbeidspartnere i næringslivet. Ikke sjelden er nettopp entreprenør-elevene selv gründere for egen virksomhet eller ny virksomhet sammen med andre likesinnede.