Skoleprosjekt

Møglestu videregående skole jobber for øyeblikket med et spennende solidaritetsprosjekt rettet inn mot funksjonshemmede skoleelevers muligheter på Sri Lanka.

Møglestu videregående skole har i flere år hatt et solidaritetsprosjekt helt sør på Sri-Lanka. Vi har videreført et påbegynt arbeid i regi av ”Sør hjelper sør”, der vi har samlet inn penger for å starte en spesialundervisningsavdeling på vennskapsskolen. Det er primært skolens elever i klassen for tilrettelagt undervisning som eier prosjektet, og de har også ansvar for daglig flaskeinnsamling. Resten av elevene deltar i form av ”Gi en dag aksjon” tilsvarene operasjon dagsverk. I april 2014 ble første byggetrinn innviet, og høsten 2014 vil de første funksjonshemmede elevene få sitt undervisningstilbud ved skolen. Ca. 25 elever og ansatte ved Møglestu videregående skole har så langt hatt gleden av å besøke skolen. Skolens elever har deltatt i konkrete undervisningsopplegg overfor elevene. Det er også laget flere dokumentarfilmer om solidaritetsarbeidet på Sri-Lanka.

Tilrettelagt avdeling har mottatt en pris for solidaritetsarbeidet, og Aust-Agder fylkeskommune har støttet prosjektet i form av økte internasjonaliseringsmidler.

 

Skoleåret 14/15 er skolen med i to Commeniusprosjekter