Klagefrister på karakterer

For skoleåret  2015-2016

Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i Fronter.

Klagefrist er 10 dager fra den dagen karakteren er publisert i Fronter. Dato for publisering og klagefristutløp finner du i tabellen under.

Spesielt for vg3 eleverer at de ogsåhar anledning til å benytte hurtigklagesensur på standpunktkarakterer. Klagefrist er da 3 dager fra den dagen karakteren publiseres i Fronter, dvs innen 16.juni. Hurtigklagesensur kan være viktig for elever som søker høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Klasse

Fag

Publisering
i Fronter

Klagefristen
går ut

2YF og 3HE

Programfag

Mandag 06.06.16

Onsdag 15.06.15

Alle klasser

Orden og adferd

Alle andre fag

Mandag 13.06.16

Onsdag 22.06.16


Lokalt gitte skriftlige eksamen

Inf.om resultat:
Ylvas kontor

Onsdag 22.06.16 kl. 10.00-12.00

Fredag 01.07.16


Sentralt gitte skriftlig eksamen

Inf.om resultat:
Sted: Ylvas kontor
* vg3

Mandag 20.06.15 kl. 10.00-12.00

Onsdag 29.06.15


Eleven gjør seg kjent med eksamenskarakter for skriftlig eksamen innen klagefristen på følgende måter:

  • Vg3-elever:
    • Henvende seg til assisterende rektor mandag 20.juni, kl. 10-12
    • Vitnemål/kompetansebevis utdeles på skolens kveldsarrangement for avgangselever onsdag 22.juni.

 

  • Alle andre elever:
    • Henvende seg til assisterende rektor mandag 20.juni, kl. 10-12 (sentralt gitt skriftlig eksamen) og onsdag 22.juni, kl. 10.00-12.00 (lokalt gitt skriftlig eksamen)
    • Vitnemål/kompetansebevis utdeles siste skoledag, torsdag 23.juni.

Vitnemål eller kompetansebevis sendes i posten i løpet av uke 25 til alle elever som er forhindret fra å møte til utdelingen 22.juni/23.juni som beskrevet over. 

En utskriftvennlig, nedlastbar utgave av denne siden er tilgjengelig HER.