Erasmus+ 2016-18

Deltakere under prosjektmøte og korttidsmobiliteten på Møglestu våren 2017. Foto: Stein Dvergsnes – Medier og kommunikasjon Møglestu

Deltakerland: Romania, Italia, Portugal, Tyrkia, Sverige og Norge

Lærere:           Jan Morgan Smith, Torstein Rike, Aleksander Rogn og Eva Carmen Jenssen

 

Prosjektmøter og utenlandsopphold:

  1. Innledende prosjektmøte – Buccuresti,Romania (høst 2016)
  2. Kort tids mobilitet (utenlandsopphold med elever) – Forave, Portugal (vår 2017)
  3. Kort tids mobilitet (vertsland) – Møglestu, Norge (vår 2017)
  4. Kort tids mobilitet (utenlandsopphold med elever) – Scordia, Italia (høst 2017)
  5. Avsluttende prosjektmøte og kort tids mobilitet (utenlandsopphold med elever) – Botkyrka, Sverige (vår 2018)