Bli kjent i Lillesand

Oppdraget handler om å gjenskape det aktuelle bildet med en eller flere elever fra gruppa inkludert i bildet, samt skrive litt om hvor det er og hva som finnes på dette stedet.

 Bilde 1
 Bilde 2
 Bilde 3
 Bilde 4
 Bilde 5
 Bilde 6
 Bilde 7
 Bilde 8
 Bilde 9
 
Bilde 10

Bilde 11

Bilde 12

Bilde 13

Bilde 14

Bilde 15

Bilde 16

Bilde 17

Bilde 18

Bilde 19

Bilde 20

Bilde 21

Bilde 22

Bilde 23

Bilde 24

Bilde 25

Bilde 26

Bilde 27

Bilde 28

Bilde 29

Bilde 30

Bilde 31