Skoleåpning på Sri Lanka

"Dag Gulbrandsen foretok den offisielle åpningen og holdt en flott tale, med ulike aktiviteter, til barn og unge."

Foto: Realf Ottesen

TAKK fra en stolt og ydmyk rektor.

Datoen var 6.oktober, og endelig var det åpningssermoni for ferdigstillelse av en barneskole sør på Sri-Lanka. Etter tsunamien i 2004 tok Ranjith Molegoda initiativ til å gjenoppbygge en ødelagt skole, og «Sør hjelper sør», organisasjoner og privatpersoner i Lillesand, Møglestu videregående skole , næringslivet m.fl. har bidratt økonomisk til gjenoppbygginga. På innvielsesdagen sto 3 bygninger på plass, og ikke uten grunn var de navngitt som Aker, Lillesand og Møglestu. Sistnevnte bygning skal bl.a. gi opplæring til elever med spesielle behov. Denne bygningen er finansiert av midler fra lotterier, gi-en-dag-aksjoner, flaskeinnsamlinger og ulike arrangementer.

Initiativtaker Ranjith Molegoda, ordfører Arne Thomassen, representanter for Lillesand kommune, representanter fra Embla, og undertegnede representerte de ulike bidragsyterne på åpninga. Over 400 elever i skoleuniform, sarikledde lærere og skoleadministrasjonen møtte oss med norske og singalesiske flagg. I prosesjon vandret vi fram mot de ferdige skolebygningene med stolthet og ydmykhet. Det var ikke fritt for at noen tårer også viste seg i øyekroken.

I oppbyggingsfasen har både elever og ansatte ved Møglestu fått følge og besøke prosjektet. Elevene har bidratt med både dokumentarfilming  og undervisningsopplegg på skolen under veiledning av sine faglærere. Vi har ikke bare følt at «Sør hjelper Sør», men «Sør opplever Sør», «Sør samarbeider med Sør» og «Sør forstår Sør». Som en elev uttrykte det på en av reisene: «Denne turen har forandret livet mitt, og nå vet jeg at jeg vil reise og jobbe med U-hjelp». Da er det ikke bare nye skolebygninger som står igjen som eksempler på solidaritetsarbeid, men også viktig livsvisdom!

Det var en stolt og ydmyk rektor som fikk klippe snora 6.oktober 2017.

 

Les artikkelen om skolens åpning på Lillesandspostens nettsider (krever abonnement) .

Rektor Dag Gulbrandsen med barnFoto: Realf Ottesen