Retten til et trygt og godt skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø gjeldende fra 1.august 2017. Det er laget et nytt rundskriv som forteller om elever og foreldres rettigheter, og hvordan saker skal meldes om skolemiljøet og skolesituasjonen for den enkelte ikke føles trygg og god.