Publisering av karakterer og klagefrister

Informasjon om karakterer og klagefrist for skoleår 2016/2017

PUBLISERING AV KARAKTERER OG KLAGEFRIST SKOLEÅRET 2016-2017

Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i Fronter.

Klagefrist er 10 dager fra den dagen karakteren er publisert i Fronter. Dato for publisering og klagefristutløp finner du i tabellen under.

Spesielt for vg3 elever er at de også har anledning til å benytte hurtigklagesensur på standpunktkarakterer. Klagefrist er da 14.juni. Hurtigklagesensur kan være viktig for elever som søker høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

KlasseFagPublisering
i Fronter
Klagefristen
går ut

Vg2 og vg3

Alle fag

Tirsdag 06.juni

Fredag 16.juni
Hurtigklagefrist, vg3: 14.juni

Vg1

Alle fag

Mandag 12.juni

Torsdag 22.juni

Alle klasser

Orden og adferd

Mandag 12.juni

Torsdag 22.juni


Lokalt gitte skriftlige eksamen

Inf.om resultat:
Ylvas kontor

Tirsdag 20.juni kl. 10.00-12.00

Fredag 30.juni


Sentralt gitte skriftlig eksamen


Inf.om resultat:
Sted: Ylvas kontor

Se også inf under *)

 

Mandag 19.juni kl. 10.00-12.00

Hurtigklagefrist: Ma 26.juni
– se liste over fag under **)

Ordinær klagefrist: Torsdag 06.juli

Husk fullmakt og gyldig legitimasjon selv dersom du skal hente karakterene for andre.


Eleven gjør seg kjent med eksamenskarakter for skriftlig eksamen innen klagefristen *):

Vg3 elever får vitnemål/kompetansebevis utdeles på skolens kveldsarrangement for avgangselever tirsdag 20.juni. Vitnemål/kompetansebevis sendes i posten i løpet av uke 25 til elever som ikke møter til utdelingen. 
Eventuelt kan du henvende deg til assisterende rektor mandag 19.juni, kl. 10-12 for informasjon om resultatet ved sentralt gitt eksamen.

Vg1 og vg2 elever får kompetansebevis utdeles siste skoledag, onsdag 21.juni. Eventuelt kan du henvende deg til assisterende rektor mandag 19.juni, kl. 10-12 for informasjon om resultatet ved sentralt gitt eksamen og tirsdag 20.juni, kl. 10.00-12.00 for resultatet ved lokalt gitt skriftlig eksamen.

Hurtigklage sentralt gitt eksamenfor kandidater som ønsker rask klagebehandling **):

Frist: mandag 26.juni 2017. Krever underskrift. Leveres på skolen ved eget oppmøte. Gjelder alle klager.

Dette gjelder følgende fag fra stud.forb og fellesfagene: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, engelsk, tysk, spansk, rettslære, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, økonomistyring, økonomi og ledelse.

Hurtigklagebehandlingen gjennomføres i uke 26 for alle fag. Kandidater som får endret karakter vil få tilsendt skriftlig informasjon om endret karakter.

 

Ylva B 05.05.17