Lover og regelverk

Fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring er fastsatt i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.

Kunnskapsdepartementet (KD)

KD har egne sider med veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet tolker opplæringsloven med tilhørende forskrift når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå. Direktoratet skal, sammen med fylkesmannen, gi veiledning om regelverket og regelverksendringer i grunnopplæringen.