Rådgivere ved Lillesand vgs

Skolens rådgivere kan hjelpe deg med råd og karriereveiledning.

Rådgiverne kan:

 • gi elever rettledning og råd i forbindelse med valg av studieretning, linje- og fagvalg
 • gi yrkesorientering og individuell rådgiving i valg av yrke, og formidle nødvendig kontakt med arbeidslivet
 • forsøke å hjelpe elever som måtte ha personlige og sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet
 • lån og stipend

Rådgiverne skal også forsøke å forebygge problemer i skolen, og har derfor som sin fremste oppgave å hjelpe elever og foresatte med vanskeligheter som oppstår.

Som eksempler på slike problemer kan nevnes:

 • Funksjonshemninger av ulike slag.
 • Lese- .og skrivevansker.
 • Språk-, stemme- og-talevansker.
 • Mistrivsel i hjem og skole.
 • Angst og andre følelsesmessige vansker.
 • Alkohol- og stoffproblemer.
 • Tvil om hva slags skole eller arbeid du skal velge.
 • Ingen problemer er for små å søke hjelp for.

Rådgiverne kan også formidle kontakt med:

Pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste som er opprettet for å hjelpe eleven, elevens foresatte og skolen-med å løse - problemer av personlige, faglige og sosial art.
Arbeidsformidlere/yrkesrettledere og attføringskonsulenter.
Fagopplæringskontoret i fylket. Fylkeshuset tlf. 370 17419: Spørsmål vedrørende læreforhold.
Sosial- og trygdekontoret (NAV). (Tjenester ved disse kontorene er gratis).

Rådgiverene finner du i 2.etasje over resepsjonen.

Kontakt oss


Eva Bjørnestad

Tlf: 37 26 83 07
Send e-post

 


Marit Haugen

Tlf: 37 26 83 08
Send e-post

 


Hege Posti

Tlf: 37 26 83 09
Send e-post