Lektor2

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

 • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
 • øke elevenes læringsutbytte
 • øke rekrutteringen til realfagene
 • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Mer informasjon om prosjektet finnes på www.lektor2.no

Skoleåret 2016/2017 ble Møglestu videregående skole ble en Lektor2-skole. Vi gjennomførte to prosjekter i løpet av det skoleåret.:

 1. Fysikk 2 og Aleris

  Fysikk 2 - klassen fikk omvisning og demonstrasjon av MR, røntgen, CT og ultralyd i forbindelse med læreplanmålet om fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser.

  Moro og lærerikt!


 2. Naturfag og Returkraft

  Tre av natufagsklassene ved skolen fikk i oppdrag å lage faktaark som Returkraft skulle kunne bruke i sitt informasjonsarbeid. Et alternativ var å lage en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan folk i Lillesandsområdet sorterte avfallet sitt. Returkraft var spesielt interessert i å finne ut om vi sorterer aluminium riktig, og i å få ut informasjon om hvorfor det er viktig for Returkraft.

Klassene ble deretter delt inn i grupper som selv valgte oppdrag. De tre klassene besøkte Returkraft etter tur, og fikk omvisning og mer informasjon om bedriften.
Foto: Silje Stakland TveitenEn av klassene klar for omvisning på Returkraft.
Foto: Foto: Silje Stakland Tveiten

Foto: Silje Stakland Tveiten

Kristiane overvåker søppelrommet på Returkraft.

Foto: Foto: Silje Stakland Tveiten

Foto: Silje Stakland TveitenOperatøren forklarer fjernvarmeanlegget.
Foto:Foto: Silje Stakland Tveiten

Foto: Silje Stakland TveitenEn titt inn i forbrenningsovnen.
Foto: Silje Stakland Tveiten

Prosjektet ble avsluttet med en oppsummering og premiering av de beste faktaarkene.

Dette var engasjerende og lærerikt prosjekt der vi fikk satt fokus på avfallshåndtering, gjenvinning, fjernvarme og aluminiumsproblematikk.

 

Veien videre

Dette skoleåret jobber vi med å utvide samarbeidet med Aleris til å inkludere Lektor2-modellen. Samtidig er vi i planleggingsfasen for å få til flere prosjekter i fysikk, og et nytt samarbeid med Returkraft for naturfagsklasser.