Yrkesfaglig opplæring

Her er normalløpet 2 år på skole og deretter 2 år i lære ute i bedrift. De som ønsker å få studiekompetanse kan ta dette som et 3. skoleår (Vg3 påbygging til generell studiekompetanse).