Språk, samfunnsfag og økonomi

Vi lever i en globalisert verden, uansett hvilket yrke man velger, er det viktig å forstå hvordan vårt eget og andre samfunn fungerer, og å kunne kommunisere med mennesker fra andre kulturer. Språk, samfunnsfag og økonomi gir økt innsikt i og kunnskaper om dette, slik at du blir best mulig rustet til videre studier og yrkesliv.

Språk

Språk åpner dører! Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder. Gode språkkunnskaper gir både personlig glede og gode jobbmuligheter. 

Engelsk

Programfaget engelsk består av tre programfag: Internasjonal engelsk,  samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur. 
Møglestu tilbyr:

 • Internasjonal engelsk
 • Engelskspråklig litteratur og kultur.

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i hvert kurs.

For å ta Oversetting og interkulturell kommunikasjon - Engelsk på UiA, må du ha lest engelsk programfag over to år.

Tysk og spansk

I et samfunnsperspektiv er det viktig å beherske flere språk. Det er en forutsetning for samkvem og samarbeid innen handel, reiselig, kultur, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Programfaget skal gi grunnlag for å kunne kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i eget land og i målspråkområdet.

Tysk eller spansk programfag settes i gang avhengig av elevgrunnlag. 

Samfunnsfag

Kommunikasjon og kultur

Kommunikasjon og kultur er et helt nytt fag, der det arbeides mye med sammensatte tekster. Språket er i utgangspunktet norsk, men tekster, bilder, film og andre medieeuttrykk hentes fra ulike kulturer. Møglestu tilbyr:

 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Kommunikasjon og kultur 2

Møglestu er av få skoler som tilbyr dette programfaget.

Elever kan trekkes ut til 5 timer skriftlig eller muntlig eksamen i hvert kurs.

Politikk, individ og samfunn

Politikk, individ og samfunn består av fire programfag, hvorav Møglestu vgs tilbyr tre:

Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap og Politikk og Menneskerettigheter

Programfagene kan velges uavhengig av hverandre og er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Rettslære

Lov og rett er en av byggesteinene i et demokratisk samfunn. Kunnskap til lover og regler er derfor viktig både for den enkelte og for samfunnet. Rettslære skal utvikle evnen til å tolke og bruke lover for å løse juridiske problem både privat og i yrkeslivet. Faget er derfor både praktisk og nyttig for utfordringer man vil møte i hverdagen. Faget er godt egnet for de som vil studere juss elle beslektede fagområder, for eksempel politistudier.

Økonomi

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - (Kjøres annet hvert år med EB2)

Faget har 5 timer i uka og skal gi kunnskap innen:

 • Hvordan starte en bedrift
 • Begreper som forretningsidè og innovasjon
 • Kunnskap innen ledelse, økonomi, markedsføring og salg
 • Elevene skal starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift gjennom dette skoleåret, og de bruker denne metoden for å lære mye av det teoretiske de skal gjennom.

Om sluttvurdering: Elevene kan trekkes ut til lokalt utarbeidet muntlig - praktisk eksamen.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 - EB2 (kjøres annet hvert år med EB1)

Faget har 5 timer i uka og skal gi kunnskap innen:

Elevene kan velge dette faget selv om de ikke har EB1 fra tidligere

 • Hvordan starte en bedrift og videreutvikle den
 • Begreper som forretningsidè og innovasjon
 • Kunnskap innen ledelse, økonomi, markedsføring og salg
 • Internasjonalisering
 • Elevene skal starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift gjennom dette skoleåret, og de bruker denne metoden for å lære mye av det teoretiske de skal gjennom.

Om sluttvurdering: Elevene kan trekkes ut til lokalt utarbeidet muntlig - praktisk eksamen. I tillegg er det en sentralgitt skriftlig eksamen.