Medier og kommunikasjon

Studieforberedende utdanningsprogram. Har du interesse for foto, film, grafisk design, lyd og formidling av dine uttrykk i forskjellige former kan vi love deg et spennende utdanningsprogram som vil gjøre deg klar for videre studier samt gi deg spesiell kompetanse som gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet nesten uansett yrkesvalg.

En helt ny linje skoleåret 2016/17
Tidligere har medier og kommunikasjon vært et yrkesfag, hvor man har gått to år på skole og deretter forsøkt å få læreplass ute i bedrifter i to år. Det har vært vanskelig å få læreplass og de aller fleste har valgt å ta et tredje år for å få studiekompetanse. Dette tredje året har vært faglig tungt, med veldig mye fellesfag. 

Det beste fra begge verdener
På denne nye linjen vil man forsøke å hente det beste fra studiespesialiserende programmer, og det beste fra det tidligere yrkesfaglige MK. Det blir mye praktisk arbeid, både i lydstudio, filmstudio, fotostudio og i grafisk design. I tillegg vil det også bli lagt litt mer vekt på medieteori enn tidligere. Du får blant annet lære om kommunikasjonsmodeller, formidlingsteknikker, journalistikk og medienes plass i samfunn og demokrati – som er nyttig kunnskap i de aller fleste jobber.
Elevene vil lære å arbeide profesjonelt og kreativt innenfor alle disse sjangerene, og de vil lære å tilpasse budskapet sitt til forskjellige målgrupper i forskjellige mediekanaler. Essensielt vil være å lære hvordan man påvirker og hvordan man blir påvirket i dagens medielandskap.

Nye medier
Nye mediekanaler vokser frem i rasende fart og blir mer og mer viktige verktøy i våre privatliv. Ikke minst blir de mer og mer viktige for næringsvirksomhet, politikk og kultur. Både statsministeren og gutta på Nottos pølsekiosk bruker sosiale medier for å fremme sine budskap. Det har blitt en stor del av våre liv. Det å kjenne til god bruk, riktige regler og etikk, sikkerhet og fallgruver i disse digitale livene, er en viktig del av unge menneskers mediekompetanse. Dette blir stadig mer og mer viktig i fremtidens arbeidsmarked.