Kunst, design og arkitektur

Studieforberedende utdanningsprogram. For deg som er kreativ, men samtidig ønsker generell studiekompetanse, er dette programområdet en god mulighet. Programområdet skiller seg ut ved at man får 10 timer felles programfag allerede i vg1. Totalt over 3 år får man 30 timer felles programfag, og 15 timer valgfrie programfag som velges blant de programområdene innen studiespes. som skolen tilbyr.

Felles programfag:

 • Kunst og visuelle virkemidler
 • Design og arkitektur

Valgfrie programfag Kunst, design og arkitektur:

 • Arkitektur og samfunn
 • Kunst og skapende arbeid
 • Design og bærekraft
 • Foto og grafikk

Du lærer

 • å tegne
 • utforming av gjenstander i forskjellige materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • om kunst og kultur
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Du bør være

 • glad i å tegne
 • kreativ
 • interessert i design, form og farge
 • opptatt av estetikk
 • interessert i å skape noe

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
 • produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer
 • kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner
 • rådgiver/saksbehandler

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, men enkelte arkitektur- og kunstfaglige studier krever en praktisk opptaksprøve. Velger du kunst, design og arkitektur, legger du et godt grunnlag for å gjennomføre slike prøver.

Arbeidssteder kan være

 • arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
 • produksjonsbedrifter eller designbyråer
 • museer, gallerier eller kunstneratelier
 • Offentlige virksomheter

Elever som be

gynte på studiespesialisering (med eller uten formgivingsfag) høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning. Fra høsten 2016 blir formgivingsfag gjort om til et eget studieforberedende utdanningsprogram: Kunst, design og arkitektur.