Studieforberedende

Disse programområdene gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter.