Alternativ Opplæring

I tilegg til individuell tilpasset opplæring i et hvert fag, tilbyr skolen andre former for alternativ opplæring.