Ledelsen

 

Rektor
Linda Jacobsen
Linda Jacobsen

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift.

Dir.telefon: 37 26 83 02
E-postadresse: Linda.Jacobsen@moglestu.vgs.no

 

 

Assisterende rektor
Ylva Blomberg
Assisterende rektor Ylva Blomberg

Hovedansvarsområder: rektors stedfortreder, eksamensansvarlig, personalansvar og medvirke i pedagogisk utviklingsarbeid, i økonomiplanlegging og drift og i administrative lederoppgaver. 

Dir.telefon: 37 26 83 05
E-postadresse: ylva.blomberg@moglestu.vgs.no

 

 

Administrasjonsleder
Yngvar Pedersen

Administrasjonsleder. Ansvar for kontor- og administrative funksjoner, økonomi- og regnskap samt skolens bygg.

Dir.telefon 37 26 83 11
E-postadresse: yngvar.pedersen@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder for studieforberedende Real-, formgivings- og mediefag
Svein Hykkerud

Avdelingsleder for yrkesfagene. 
Dir.telefon: 37 26 83 03
E-postadresse: Svein.Hykkerud@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder Vg3 fagopplæring i skole og studiespesialiserende med hverdagslivstrening
Jan-Ludvig Levinsen

Avdelingsleder har ansvar for det pedagogiske, økonomiske og personalmessige innen sin avdeling. Jeg har ansvar for alle elever som går for lavere nivå på hele skolen – ikke bare tilrettelagt avdeling. I tillegg har jeg ansvar for elever som går på Vg3 fagopplæring i skole – dvs de som ikke har fått læreplass og derfor får et tilbud gjennom skole for å nå sitt mål som er fagbrev.

Dir.telefon: 37 26 83 10
E-postadresse: Jan-Ludvig.Levinsen@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder for yrkesfag
Gunhild Espeset
Ingjerd F. Kulia

Dir.telefon: 37 26 83 79
E-postadresse: Gunhild.Espeset@moglestu.vgs.no

 

 

Avdelingsleder for språk og samfunnsfag
Charlotte Eigeland
Charlotte Eigeland

Avdelingsleder har personalansvaret for lærerne i avdelingen og det pedagogiske ansvaret for fellesfagene norsk, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag og historie i alle programområder på studiespesialiserende og yrkesfag, samt alle programfag i programområdet for språk og samfunnsfag. Har i tillegg ansvaret for skolens internasjonalisering og studiereiser, samt ”Den kulturelle skolesekken”.

Dir.telefon: 37 26 83 04
E-postadresse: charlotte.eigeland@moglestu.vgs.no