Ungdomsbedrifter og entreprenørskap

Entreprenørskapsfaget på Møglestu Ungdomsbedrifter - Praktisk-muntlig arbeidsmetode

Entreprenørskapsfaget er like spennende og variert fra år til år – både for lærer og elever. 4-5 elever etablerer en ungdomsbedrift i starten av skoleåret og utvikler en forretningsidé som bygger på elevenes interesser, ferdigheter og kunnskaper og som samsvarer med etterspørsel i markedet.

Ungdomsbedriften holder stiftelsesmøte og får organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Eierne i ungdomsbedriften utarbeider en forretningsplan med markedsplan, inklusive budsjett og handlingsplan som justeres etter hvert. Ved avvikling leverer de årsrapport med revidert regnskap.

Elevene bruker hovedsakelig det digitale veiledningsmaterialet til Ungt Entreprenørskap som kalles UB-løypa. De deltar på Ungt Entreprenørskap Agders salgs- og fylkesmesse, der de konkurrerer med alle ungdomsbedrifter på Agder om priser innen salg, utstilling, markeds-føring, regnskap, innovasjon, HR osv. Det er mer enn 100 ungdomsbedrifter som deltar på disse.

Målet er at elevene skal identifisere seg med bedriftseiere og –ansatte-rollene. De skal jobbe mest mulig selvstendig, helst produsere egne varer, og bygge nettverk og betjene markeder utenfor skolen. Når ungdomsbedriften er avviklet i slutten av skoleåret, får elevene attest fra Ungt Entreprenørskap. Næringslivet setter pris på erfaringen elevene får med denne arbeids-formen. Mange bedrifter og offentlige instanser er med å sponse aktiviteter og stille som dommere på messene som arrangeres. Dersom noen av de unge er interesserte og flinke, har de mulighet til å skaffe seg gode næringslivskontakter i løpet av et år med entreprenørskap.

En av 2017-18 skoleårets ungdomsbedrifter er 4790 UB som driver bedrift for andre året på rad, om enn ikke med helt samme eiere. De ville ikke slutte da forrige skoleår var ferdig, og restartet bedriften i juni da skoleåret var ferdig.
På grunn av sitt gode nettverk og samarbeid med bedriftene Flikkflakk Tekstiltrykk AS, Kiwi Ole Olsen, Lillesand Vekst og ordfører Arne Thomassen, fikk de lov til å ha stand i Lillesand sentrum og tilgang på et kontorlokale der de kunne ha varelageret sitt i sommermånedene. Disse elevene er spesielt engasjerte og stolte av sitt varemerket som brukes og er etterspurt av mange kunder i Lillesand og omegn.Foto: Carl Christian Engstad, Lillesandsposten, 24.11.17Foto: Carl Christian Engstad, Lillesandsposten, 24.11.17

En annen av årets ungdomsbedrifter; TasTea UB, har inngått en avtale med Stine Sofies Stiftelse, og skal blant annet selge te. De har laget egen logo og har spennende planer for salg og utvikling. De skal la alt overskudd gå til stiftelsen.Foto: Carl Christian Engstad, Lillesandsposten, 24.11.17Foto: Carl Christian Engstad, Lillesandsposten, 24.11.17

Når man driver med ungdomsbedrift, åpner det seg mange dører til næringslivet som nevnt. Emma Andersson (nr. 3 øverst fra høyre), ble på grunn av sitt engasjement og utmerkede service-innstilling, invitert med på samling for kvinnelige gründere i fjor. Dette ble arrangert av Innoventus Sør, Ungt Entreprenørskap Agder og Kristiansand Kommune.

Foto: https://innoventussor.no/lys-fremtid-for-kvinnelige-entreprenorer/Foto: https://innoventussor.no/lys-fremtid-for-kvinnelige-entreprenorer/

I 2016 kom SpiceGirls UB til NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm, på grunn av alle prisene de fikk på salgs og fylkesmessa i februar og mars 2016. På fylkesmessa fikk de: 1.plass for beste salgsteam, 2.plass for beste markedsføring, 2.plass for beste logo, 1.plass for beste matopplevelse og 2.plass for BESTE UNGDOMSBEDRIFT I AUST-AGDERFoto: https://www.austagderfk.no/skole/vgs/moglestuvgs/20162/spicegirls-ub-i-nm/Foto: https://www.austagderfk.no/skole/vgs/moglestuvgs/20162/spicegirls-ub-i-nm/

Marthe B. Mollestad fikk 3’dje plass som beste selger på NM  i 2016 på Lillestrøm. Marthe også valgt til å være «leder for en dag» i Ungt Entreprenørskaps regi. Hun fikk følge Erlend Sogn i bedriften Visma en hel dag i Oslo. Hun har hatt stort utbytte av denne erfaringen og kontakten. Hun har også blitt invitert tilbake på besøk til Møglesu for å inspirere og veilede de nye ungdoms-bedriftene.

Foto: https://www.visma.no/blogg/marthe-18-toppleder-i-visma-for-en-dag/
Foto: https://www.visma.no/blogg/marthe-18-toppleder-i-visma-for-en-dag/

Noen elever innehar helt spesielle evner, ferdigheter eller kunnskaper. Et glimrende eksempel på dette er DPN UB som fikk prisen for beste innovasjon med sin spesielt krypterte VPN-tjeneste på fylkesmessa 2017.Foto: https://www.uia.no/nyskaping/nyheter/imponerende-ungdomsbedrifter-paa-ungt-entreprenoerskap-sin-fylkesmesse
Foto: https://www.uia.no/nyskaping/nyheter/imponerende-ungdomsbedrifter-paa-ungt-entreprenoerskap-sin-fylkesmesse 

MOTIVASJON FOR ENTREPRENØRSKAPSFAGET:
Uansett hvilke interesser, ferdigheter eller kunnskaper elever har, er de nyttige i en ungdomsbedrift dersom de har engasjement, innsats og glede av å jobbe på denne måten.

Det at alles ulikheter kan dyrkes og videreutvikles, gjør denne metoden så takknemlig å bruke. Ungdomsbedriftene kan komme så langt de selv vil, og ende opp med å starte egen bedrift etterpå. Studier viser at en vesentlig større prosentandel av elever som har tatt entreprenørskap i grunnskolen, starter egen bedrift alene eller sammen med andre.

DET ER GØY OG MENINGSFULLT Å JOBBE PRAKTISK-MUNTLIG MED ENTREPRENØRSKAP