Ungt Entrepenørskap og Sørlandets kunstmuseum

1 STC ble invitert av Ungt Entreprenørskap og Sørlandets kunstmuseum til å være med på en kreativ Workshop, sammen med elever fra Tangen VGS og Katedralskolen Gimle. Arbeidet handlet om å visualisere gjennom film hvordan kunstmuseet kan få flere ungdom til å besøke museet. En gruppe fra 1 STC fikk pris for beste film.

Foto: Stein Dvergsnes

Foto: Stein Dvergsnes

Foto: Stein Dvergsnes

Foto: Stein Dvergsnes

Foto: Stein Dvergsnes