Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen

I løpet av uke 9 – 11 skal skolene i Aust-Agder organisere gjennomføringen av Ungdataundersøkelse. Les mer om undersøkelsen i informasjonsbevet til foresatte og ungdom.