Elevundersøkelsen 2019

I uke 46-49 vil vi ved Lillesand videregående skole gjennomfører Elevundersøkelsen i alle klasser. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Skoleresultatene i Elevundersøkelsen vil blir gjennomgått med alle ansatte og elever, i tillegg vil resultatene fra hver klasse tas i klasselærerråd og med elevene i klassen.

Mer om Elevundersøkelsen finner du her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Informasjon til foresatte finner du her: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

Innlogging til undersøkelsen finner du her: https://elfu.udir.no/