Yrkesfaglig fordypning YFF

I yrkesfaglige utdanningsprogram er det største faget yrkesfaglig fordypning (YFF), på Vg1 er det satt av 168 årstimer og på Vg2 253 årstimer. Læreplan i yrkesfaglig fordypning skal lages lokalt innen hvert utdanningsprogram på Vg1 / programområde på Vg2.

Felles plan for opplæring i helse, miljø og sikkerhet, HMS, inngår som en del av faget for elever ved videregående skoler i Agder. Yrkesfaglig fordypning kan foregå på egen skole, en annen skole eller i bedrift. Særlig på Vg2 kan faget brukes til å knytte kontakt med en potensiell lærebedrift.

Yrkesfaglig fordypning skal gi eleven mulighet til å

  • prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag
  • få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer aktuelle yrker
  • fordype seg i kompetansemål fra læreplaner på Vg3-nivå
  • ta relevante fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  • ta fellesfag i fremmedspråk
  • ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

Utdanningsdirektoratet har gitt ut forskrift og veileder til YFF. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har felles rammeplan og malverk. Planen gir rutiner i forhold til organisering av faget og sikrer forutsigbarhet i tilbudet elevene får. For arbeidslivet gjør felles malverk det enklere å møte skolene med samme forventning til organisering av YFF.

For mer detaljer rundt lokale læreplaner og organisering kontakt den enkelte skole.

Nedenfor ligger sentrale styringsdokumenter, rammeplan og maler til nedlasting.

Rammeplan
Lokal læreplan
Individuell læreplan
Tilbakemelding arbeidspraksis
Samarbeidsavtale elev-skole-arbeidsplass
HMS, dokumentasjon fra opplæring
HMS, sikker jobbanalyse (SJA)
HMS, rapportering fra uønsket hendelse (RUH)

Alle skoler utarbeider lokale læreplanner i YFF.

Se alle lokale læreplaner i YFF for skoleåret 2017-2018