Søknad og inntak til videregående opplæring

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift. Du kan velge mellom fem ulike studieforberedende og ni ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Fristen for å søke videregående opplæring høsten 2018 er gått ut.

Vanlige spørsmål og svar knyttet til inntak finner du her.

 

Søknad 
Du søker skoleplass på videregående skole på Vigo. Elevene må søke om inntak hvert år til neste trinn. Det er også i VIGO at du får svar om inntak.Vigo er åpen for søking hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Frem til søknadsfristen kan du endre søknaden så mange ganger du vil på Vigo.

  • Søknadsfristen for å søke skoleplass er 1. mars. I noen tilfeller er fristen 1. februar.

Hvis du skal søke læreplass gjøres dette via Vigoles mer her.

Informasjon
Oversikt over opplæringstilbudene i Aust- og Vest-Agder finner du i brosjyren Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder 2018-2019 


Les mer på vilbli.no. Her finner du all nødvendig informasjon om søking og inntak til videregående skole samt hvilke regler og frister som gjelder ved flytting. Velg Aust-Agder fylke.

Lokale inntaksforskrift for Aust-Agder finner du her.

Ved spørsmål
Ta kontakt med rådgiver ved skolen din.
Dersom du ikke er elev ved en skole, kan du ta kontakt med: