Skolerute

Her finner du oversikter over planlagte ferie- og fridager for videregående skoler i Aust-Agder.

Fylkesrådmannen har besluttet at skoleruta for 2017/18 skal følge det reviderte forslaget fra fylkesmannen datert 18. mars 2015. Fylkesmannens reviderte forslag ligger nedenfor.

 


Skolerute 2017/2018