Plan for skoleåret - skoleruta

Her finner du som elev eller foresatt oversikter over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for videregående skoler, fagskolen og SMI-skolen i Aust-Agder.

Høsten 2019

August Skolestart 19. august 10
September   20
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 18. oktober
18
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
   Antall skoledager 84

 

Våren 2020

Januar Skolestart mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars   22
April Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med 
mandag 13. april
16
Mai Fri
fredag 1. mai
torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag)
19
Juni

Fri

1. juni (2. pinsedag)

Siste skoledag fredag 19. juni

14
   Antall skoledager 106

 

Skolerute 2020 / 2021

Høsten 2020

August Skolestart mandag 17. august 11
September   19
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 16. oktober (Sørlansk Lærerstevne)
19
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
   Antall skoledager 84

 

Våren 2021

Januar Skolestart tirsdag 5. januar 19 
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars Påskeferie fra mandag 29. mars til og med 5. april 20
April Påskeferie til og med 5. april 19
Mai

Fri  torsdag 13. mai (Kr. Himmelfart)
Fri fredag 14. mai (inneklemt dag)
mandag 17. mai, mandag 24. mai (Andre pinsedag)

17
Juni

Siste skoledag tirsdag 22. juni

16

  Antall skoledager våren 2021

106

  Antall skoledager hele skoleåret 2020-21

190