Plan for skoleåret - skoleruta

Her finner du som elev eller foresatt oversikter over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for videregående skoler, fagskolen og SMI-skolen i Aust-Agder.

Høsten 2018

August Skolestart 20. august 10
September   20
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 19. oktober
17
November   22
Desember Siste skoledag før jul fredag 21. desember 15
   Antall skoledager 84

 

Vinter og vår 2019

Januar Skolestart torsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars   21
April Påskeferie fra og med mandag 15. april til og med tirsdag 23. april 15
Mai Fri 
onsdag 1. mai
fredag 17. mai
torsdag 30. mai (Kr. himmelfartsdag)
(NB: 31. mai er ikke fridag)
20
Juni Fri 10. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 21. juni
14
   Antall skoledager 106

 

Skolerute 2019 / 2020

Høsten 2019

August Skolestart 19. august 10
September   20
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 18. oktober
18
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
   Antall skoledager 84

 

Vinter og vår 2020

Januar Skolestart mandag 6. januar 20 
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars   22
April Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med 
mandag 13. april
16
Mai

Fri
fredag 1. mai
torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag)
fredag 11. mai
torsdag 17. mai

19
Juni

Fri
1. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 19. juni

14

   Antall skoledager

106