Skolerute

Her finner du oversikter over planlagte ferie- og fridager for videregående skoler i Aust-Agder.

Skoleruta for Aust-Agder fylkeskommune 2014/15 og 2015/16 er vedtatt som fylkeskommunale forskrifter. 

Fylkesrådmannen har besluttet at skolerutene for 2016/17 og 2017/18 skal følge det reviderte forslaget fra fylkesmannen datert 18. mars 2015. Fylkesmannens reviderte forslag ligger nedenfor.

Skolerute 2015/2016

Skolerute 2016/2017 (revidert 19.08.2016)

Skolerute 2017/2018