Plan for skoleåret - skoleruta

Her finner du som elev eller foresatt oversikter over når skoleåret starter og slutter, samt planlagte ferie- og fridager for videregående skoler, fagskolen og SMI-skolen i Aust-Agder.

Skolestart 2019

Skole Linje Dato Tid Sted
         
Arendal: Vg1 Studiespesialisering  19.08.2019 11:00 Tyholmen
  Vg2 Studiespesialisering 19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Vg3 Studiespesialisering  19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Vg1 Kunst, design og arkitektur 19.08.2019 11:00 Tyholmen
  Vg2 Kunst, design og arkitektur 19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Vg1 Service og samferdsel 19.08.2019 11:00 Barbu
  Vg2 Salg, service og sikkerhet 19.08.2019 09:00 Barbu
  Vg2 International baccalaureate (IB) 19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Vg3 International baccalaureate (IB) 19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse 19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Vg4 Påbygg til generell studiekompetanse 19.08.2019 09:00 Tyholmen
  Voksenopplæring, dagtid 19.08.2019 14:00 Barbu
  Voksenopplæring, kveldstid 19.08.2019 16:30 Barbu
         
Dahlske: Vg1 19.08.2019 10:00 Dahlske vgs.
  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 19.08.2019 10:00 Dahlske vgs.
  Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse 19.08.2019 10:00 Dahlske vgs.
  Vg2  19.08.2019 08:15 Dahlske vgs.
  Vg3 19.08.2019 08:15 Dahlske vgs.
         
Sørlandets fagskole: 1. års studenter 20.08.2019 10:00  
  2. års studenter etter avtale      
         
         
Setesdal:        
Hovden Alle elever møter  19.08.2019 08:00 Hovden
Valle Alle elever møter  19.08.2019 08:00 Valle
Hornnes Alle elever møter  19.08.2019 08:00 Hornnes
         
Lillesand: Vg1 19.08.2019 10:00 Møglestu, Rotunden
  Vg2 19.08.2019 10:00 Møglestu, Rotunden
  STH 19.08.2019 10:00 Møglestu, Rotunden
  Vg3 19.08.2019 11:00  
         
         
Risør: Alle elever møter 19.08.2019 09:00  
         
Sam Eyde: Vg1 19.08.2019 08:15 Sør Amfi
  1/2 årig yrkessjåfør og lærlinger i transportfag 19.08.2019 12:00 Sør Amfi
  STH 19.08.2019 10:00 Sam Eyde ved resepsjonen
  Klasse for minoritetsspråkelige elever 19.08.2019 10:00 Sam Eyde ved resepsjonen
  Voksenopplæring Helsearbeiderfag og barne- og  ungdomsarbeiderfag 19.08.2019 10:00 Sam Eyde, auditoriet
  Annen voksenopplæring 19.08.2019 09:00 Sam Eyde ved resepsjonen
  Vg2  19.08.2019 12:00 Sør Amfi
  Vg3 19.08.2019 12:00 Sør Amfi
         
Tvedestrand:        
Holt Alle elever møter 19.08.2019 08:30 Holt
         
Tvedestrand Vg1 Studiespesialisering 19.08.2019 09:00 Tvedestrand
  Vg1 Idrettsfag 19.08.2019 09:00 Tvedestrand
  Vg2 19.08.2019 08:30 Tvedestrand
  Vg3 Realfag og språk, samf. og økonomi 19.08.2019 08:30 Tvedestrand
  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 19.08.2019 09:00 Tvedestrand
  Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse 19.08.2019 09:00 Tvedestrand
         
Åmli Alle elever møter 19.08.2019 08:30 Åmli

 

Høsten 2019

August Skolestart 19. august 10
September   20
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 18. oktober
18
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
   Antall skoledager 84

 

Våren 2020

Januar Skolestart mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars   22
April Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med 
mandag 13. april
16
Mai Fri
fredag 1. mai
torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag)
19
Juni

Fri

1. juni (2. pinsedag)

Siste skoledag fredag 19. juni

14
   Antall skoledager 106

 

Skolerute 2020 / 2021

Høsten 2020

August Skolestart mandag 17. august 11
September   19
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 16. oktober (Sørlansk Lærerstevne)
19
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
   Antall skoledager 84

 

Våren 2021

Januar Skolestart tirsdag 5. januar 19 
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars Påskeferie fra mandag 29. mars til og med 5. april 20
April Påskeferie til og med 5. april 19
Mai

Fri  torsdag 13. mai (Kr. Himmelfart)
Fri fredag 14. mai (inneklemt dag)
mandag 17. mai, mandag 24. mai (Andre pinsedag)

17
Juni

Siste skoledag tirsdag 22. juni

16

  Antall skoledager våren 2021

106

  Antall skoledager hele skoleåret 2020-21

190