Ordensreglement

Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.