Ny fraværsgrense i videregående skole

Fra skolestart 2016/2017 innfører regjeringen fraværsgrense i videregående skole.

CC0

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke får karakter i faget. Men rektor vil kunne benytte skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

De nye fraværsreglene tar høyde for at det kan være ulike og sammensatte årsaker til at elever er borte fra undervisningen. Derfor legges det opp til at rektor skal kunne bruke skjønn i de tilfellene der årsaken til fraværet gjør det urimelig at eleven ikke får karakter. Dette vil for eksempel gjelde elever som er i en vanskelig livssituasjon, og som derfor ikke har fått dokumentert fraværet. 

Bruken av skjønn gjelder for det udokumenterte fraværet som overstiger 10 prosent. Elever som totalt sett har mer enn 15 prosent udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget.

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se konsekvensene av regelendringene.

Fraværsregelen handler om å få ned det det udokumenterte fraværet, og omfatter ikke dokumentert fravær, som sykdom og andre helse- og velferdsgrunner. De gyldige grunnene til å være borte fra skolen, er:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

Elever som har gyldig fravær, vil ikke rammes av den nye fraværsgrensen, heller ikke elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær. 

Elever i videregående skole har plikt til å møte fram på skolen, og til å delta aktivt i opplæringen. 

 

Lenke til rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet: