Studiespesialisering

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for studiespesialisering.

Dahlske videregående skole tilbyr utdanningsprogrammet for studiespesialisering.

Her kan du få den studiekompetansen som kreves for å komme inn på universiteter og høyskoler.

I Vg1 er alle fagene fellesfag, mens i Vg2 og 3 kan du velge programfag i 15 (10) timer i uka.

Fagfordeling
FellesfagVg1Vg2Vg3
Norsk 4 t 4 t 6 t
Engelsk 5 t    
Matematikk 5 t T/P 3 t T/P  
Fremmedspråk 4 t 4 t (5 t) *
Naturfag 5 t    
Kroppsøving 2 t 2 t 2 t
Samfunnsfag 3 t    
Geografi 2 t    
Historie   2 t 4 t
Religion og etikk     3 t
Til sammen 30 timer 15 timer 15 (20) timer
Programfag 0 15 timer 15 (10) timer

 
* Om du ikke har hatt et annet fremmedspråk i ungdomsskolen, må du ha det i Vg3!

Skolen tilbyr to programområder

Programområde for realfag:

Her får du de fagene du trenger for å komme inn på studier som krever spesiell studiekompetanse som ingeniør- og medisinstudier. Du kan bl.a. velge fag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. I dag er det stort behov for folk med realfagskompetanse, så derfor gir slike fag deg ekstra studiepoeng. 

Skolens programfagtilbud
Fysikk 1 Matematikk R1 Biologi 1
Fysikk 2 Matematikk R2 Biologi 2
Kjemi 1  Matematikk S1  
Kjemi 2 Matematikk S2  

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi:

Innen dette programområdet kan du velge fag som internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, engelskspråklig litteratur og kultur, historie og filosofi, økonomistyring, økonomi og ledelse, rettslære, markedsføring og ledelse, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi og politikk og menneskerettigheter. Disse fagene vil gi deg innsikt i ulike sider ved samfunnet vårt og være solid bakgrunn for studier innen samfunnsfag eller økonomi.

Skolens programfagtilbud
Markedsføring og ledelse 1  Psykologi 1 Sosiologi og sosialantropologi
Markedsføring og ledelse 2  Psykologi 2 Sosialkunnskap
Historie og filosofi   Økonomistyring Økonomi og ledelse
Internasjonal engelsk Rettslære 1 Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsfaglig engelsk Rettslære 2  

Studiemuligheter:

Dahlske videregående skole er en ny og moderne skole der vi har lagt vekt på åpne og varierte studiearealer. Klasserommene er store og lyse. Vi har et innholdsrikt bibliotek, mange arbeidsplasser både til gruppearbeid og selvstendig studiearbeid.

Datakommunikasjon:

Vi satser på læringsplattformen Fronter som et effektivt middel til kommunikasjon mellom lærer og elev. Her kan elevene legge inn sine arbeider, få tilbakemelding fra lærerne, følge med på karakterer som settes, og fraværet sitt.

Realfagsrom:

Vi kan tilby lyse og nyoppussede rom, tilrettelagt for både gruppeundervisning og teori- og laboratorieundervisning. Vi har bra med utstyr til praktiske forsøk, det er projektorer i alle rom og i tillegg en interaktiv tavle på fysikkrommet.