Servicesenter for voksenopplæring

Ved Dahlske videregående skole finnes et av fire servicesentre for voksenopplæring i Aust-Agder. I løpet av høsten 2009 vil deler av virksomheten bli flyttet til karrieresenteret ved NAV.

Er du 25 år eller eldre, og ikke har fullført videregående skole tidligere, har du lovfestet rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring (jfr. Opplæringsloven §4A – 3)

Realkompetanse er de kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har tilegnet deg gjennom skole, arbeid og livserfaring. Realkompetanse er summen av alt du kan.
Du kan bli realkompetansevurdert i henhold til læreplanen for faget du måtte velge.
En realkompetansevurdering kan gi deg en mulighet for å ta videregående utdanning på kortere tid enn ordinært .

Søknadsfrist for realkompetansevurdering og opplæring er 1. mars hvert år.

Mer informasjon  finnes på fylkeskommunens nettsider.

Du søker via internett på Vigo.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til servicesenterleder

Anne Tveit Kalvehagen
Telefon: 37 40 28 94
Mail: anne.kalvehagen@dahlske.vgs.no