Service og samferdsel

Service og samferdsel/Salg, service og sikkerhet

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for Service og samferdsel (Vg1)og Salg, service og sikkerhet (Vg2).

Tar du utdanning på service og samferdsel, kan du velge jobb innen ulike servicebransjer. I disse bransjene stilles det store krav til at du er høflig, utadvendt, serviceinnstilt og at du har respekt for ulike kulturer.

Dahlske vgs. tilbyr Vg1 Service- og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet

Timefordelingen på vg1

ProgramfagTimetallFellesfagTimetall
Administrasjon og økonomi 6 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Kommunikasjon og service 5 timer pr uke Engelsk 3 timer pr uke
Planlegging 6 timer pr uke Matematikk 3 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 6 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
    Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene

Administrasjon og økonomi

Her lærer du om forskjellige sider ved driften av en bedrift etter at den er etablert. Du skal blant annet lære om: Å føre og avslutte regnskap, bruke dataverktøy som bedrifter benytter, lover og regler som bedrifter må følge, forskjellige kontoroppgaver, arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS), styring av bedriftens innkjøp og lagerhold.

Kommunikasjon og service

Her lærer du hva god service er, hvordan du skaper et godt forhold mellom kjøper og selger, hvordan vår bakgrunn påvirker vår væremåte, etikk, motivasjon, behovanalyser og bruk av digitale verktøy.

Planlegging: Hva skal til for å etablere en ny bedrift? I dette faget starter vi ungdomsbedrift.

Viktige temaer i faget er: Utvikling av en forretningsplan, hvordan digitale verktøy kan brukes i arbeidet og planlegging av markedsføring. Du skal bestemme selskapsform og registrere bedriften, gjøre økonomiske beregninger med finansiering og budsjetter, ansette med- arbeidere, sikkerhetsplanlegge og kalkulere priser.

Yrkesfaglig fordypning

I prosjekt til fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til, eller velge teorifag fra studieforberedende kurs, inkludert allmennfaglig påbygging.

Oversikt over  utdanningsvalg:
1. år2. år3. år og 4. år
Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift
Service og
Samferdsel
IKT-servicefag IKT-servicefaget
  Reiseliv Reiselivsfaget
  Salg, service og
sikkerhet
Resepsjonsfaget
    Kontor- og administrasjonsfaget
    Salgsfaget
    Sikkerhetsfaget
  Transport og
logistikk
Logistikkfaget
    Yrkessjåførfaget

Opplæring i bedrift er skrevet med kursiv skrift.

Studiekompetanse: Fra alle Vg2 kurs kan du gå direkte over til Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3, og få studiekompetanse

Salg, service og sikkerhet, VG2

Programområdet Salg, service og sikkerhet gir grunnlag for jobb innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Gjennom praktisk bruk av kunnskap og informasjons- og kommunikasjonsteknologi møter du flere av de kravene arbeidsmarkedet stiller til samarbeid og utøvelse av arbeidsprosesser i servicebransjene. Du lærer også om å etablere egen virksomhet.

Struktur

Programområdet for salg, service og sikkerhet består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. I tillegg kommer faget Prosjekt til fordypning og fellesfagene.

 

Timefordeling vg2, salg, service og sikkerhet
ProgramfagTimetallFellesfagTimetall
Markedsføring og salg 6 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Sikkerhet 5 timer pr uke Engelsk 2 timer pr uke
Økonomi og administrasjon 6 timer pr uke Samfunnsfag 3 timer pr uke
Prosjekt til fordypning 9 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene

Markedsføring og salg

I dette faget lærer du om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for arbeidet. Menneskekunnskap og måter å skape gode relasjoner på i salgsprosesser, er en viktig del av faget. Markedsføring handler om å tilpasse varer og tjenester etter behovene i markedet, derfor lærer du om ulike forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester i ulike markeder.

Sikkerhet

Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike. Du lærer også om regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om de etiske normer som gjelder for sikkerhetsarbeidet. Videre dreier faget seg om vurdering av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved hjelp av beredskapsplaner.

Økonomi og administrasjon

Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i virksomheter og om sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner. Beregning av priser på varer og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og føring av regnskaper inngår også i faget. Programfaget omhandler også økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutningsprosesser.

Standpunktvurdering: Du får karakter i alle fagene du har.

Eksamen

Programfag: Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fellesfag: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Veien videre

Etter endt Vg2 kan du ta to år med opplæring i bedrift. Dette fører til fagbrev i salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget eller sikkerhetsfaget. Du kan også gå fra Vg2 til allmennfaglig påbygging og få generell studiekompetanse, dersom du ønsker videre studier.