Privatister

Nyttig informasjon til deg som skal ta eksamen som privatist

Generell informasjon

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert eksamen for privatister og tverrfaglig eksamen for lærlinger og praksiskandidater. Eksamenskontoret i Aust-Agder har kontor på Arendal videregående skole, avd. Tyholmen.

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

Hva er en praksiskandidat?

En praksiskandidat er en som har meldt seg til fag-/svenneprøve uten å være elev eller lærling.

Tidspunkt for eksamen

Eksamen for ordinære privatister og tverrfaglige prøver for lærlinger og praksiskandidater arrangeres to ganger i året – en gang på høsten og en gang på våren. Datoene for sentralt gitt eksamen finner du her.

Oppmelding

Oppmelding til privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger skjer via internett:

Klikk her for å melde deg opp som privatist

På denne nettsiden vil du også finne mer praktisk informasjon om oppmelding til eksamen.

Eksamenskontoret i Aust-Agder arrangerer eksamen i alle fag på videregående nivå, og det er to oppmeldingsperioder i året:

  • Fra 15. august til 15. september for høstsemesteret
  • Fra 1. januar til 1. februar for vårsemesteret

Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp riktig, og alle privatister/praksiskandidater må betale eksamensgebyr.

Særskilt tilrettelegging

Hvis du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett til dette.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Eksamenskontorets kontaktinformasjon

Eksamenskontoret kan hjelpe med spørsmål til selve oppmeldingsprosessen og eksamensavviklingen. Ta kontakt med:

Lærebøker og lærestoff

Som privatist må man selv skaffe lærebøker og annet lærestoff som er nødvendig for å kunne innholdet i læreplanen. Ta kontakt med en bokhandel eller en videregående skole.

Utskrift av dokumentasjon

Privatister som etter avlagt eksamen skal ha vitnemål/nytt vitnemål, må henvende seg til den skolen de tidligere var elev ved.

Har du gått på studiespesialiserende, påbygg eller musikk, dans og drama på Dahlske, kan du ta kontakt med:

Har du gått på yrkesfag (bygg- og anleggsteknikk, elektro, helse og oppvekst, service og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon) på Dahlske, kan du ta kontakt med:

Nyttig informasjon vedrørende PC-bruk under eksamen

Mac-brukere må laste ned og installere en annen nettleser enn Safari, pga. inkompatibilitet ned PGSA.

Windows-brukere bør ha flere nettlesere installert i tilfelle standardnettleseren ikke fungerer optimal under eksamen. Internet Explorer anbefales til eksamen.   

Viktige dokumenter for deg som skal ha eksamen