Bygg- og anleggsteknikk

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for bygg- og anleggsteknikk.

Velger du bygg- og anleggsteknikk bør du være nevenyttig og selvstendig. Du må også like å jobbe i team, da mange bygge- og anleggsoppgave krever fagfolk fra mange yrkesgrupper. I dette utdanningsprogrammet lærer du produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger.

Bilde av to gutter på bygg- og anleggsteknikk som driver med kutting av materialer. Her er det svært viktig å ha verneutstyr og være fult konsentrert. Bildet er tatt av Øivind Berg, Sør Stangebye

Dahlske vgs. tilbyr Vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Timefordeling Vg1 bygg- og anleggsteknikk
ProgramfagTimetallFellesfagTimetall
Produksjon 12 timer pr uke Norsk 2 timerpr uke
Tegning og bransjelære 5 timer pr uke Engelsk 3 timer pr uke
    Matematikk 3 timer pr uke
Prosjekt til fordypning 6 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
    Kroppsøving 2 timer pr ukeBilde av elever på bygg- og anleggsteknikk som har undervisning i muring. I forgrunnen en av de dessverre får jentene som går på dette utdanningsprogrammet. Bildet er tatt av Øivind Berg, Sør Stangebye.

Programfagene

Produksjon

Her lærer du om produkter og tjenester innen bygg- og anleggsteknikk. Du lærer å bruke verktøy, materialer og maskiner som er sentrale i produksjonen. Praktisering av helse, miljø og sikkerhet er også viktig. Du vil få varierte oppgaver som du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere.

Tegning og bransjelære

I dette faget utfører du enkle tegninger, dokumenterer det du har produsert og bruker måleverktøy. Du lærer å bruke IKT-baserte tegneprogram og enkle kalkulasjons- og beregningsprogram. Faget dreier seg også om de ulike yrkene som inngår i bransjen.

Prosjekt til fordypning

I prosjekt til fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til, eller velge teorifag fra studie- forberedende kurs, inkludert påbygging til generell studiekompetanse.


Veien videre

Etter Vg1 kan du velge mellom mange programområder på Vg2, og deretter gå ut i lære i bedrift i 2 år. 

Oversikt over programområder på Vg2 i skole og lærefag i bedrift
Vg2Deretter 2 år i bedriftVg2Deretter 2 år i bedrift
Byggteknikk

Tømrerfaget
Murerfaget
Betongfaget
Stillasbyggerfaget

Klima, energi og miljø Rørleggerfaget
Ventilasjons- og
blikkenslagerfaget
Taktekkerfaget
Anleggsteknikk Fjellarbeidsfaget
Anleggsfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Treteknikk Trevare- og bygg-
innredningsfaget
Trelastfaget
Limtrefaget
    Overflateteknikk Malerfaget
Industrimalerfaget
Renholdsoperatørfaget


Du kan også velge spesielle fag på Vg2. I disse fagene har du 1 år i skole (Vg1) og 3 år i bedrift. Fagene det gjelder er; steinfaget, feierfaget, isolatørfaget og glassfaget.

Studiekompetanse

Dersom du ønsker å skaffe deg studiekompetanse etter Vg2, velger du påbygging til generell studiekompetanse.