Visjon: Dahlske tar deg videre

  • Dahlske er en skole med raushet, verdighet og medmenneskelighet
  • Dahlske setter tydelige krav til innsats og har et miljø som gir inspirasjon, mot og lyst til å lære og å vokse.
  • Dahlske er en skole som ved kvalitet i læringsarbeidet gir mestring til å finne retning faglig og menneskelig.
  • Dahlske bidrar til lokalt og internasjonalt utsyn og til faglig og menneskelig innsikt.