Miljøsatsing - Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot både offentlig og privat sektor. Dahlske videregående skole jobbet vinteren/våren 2011 med å tilfredsstille generelle krav og bransjekrav.

Miljøfyrtårnarbeid ved Dahlske vgs

Vinteren 2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ved Dahlske vgs som fikk ansvaret for å forberede sertifisering som Miljøfyrtårn. Dette etter pålegg fra våre eiere om at alle virksomhetene innen fylkeskommunen skulle sertifiseres innen utgangen av 2011. Skolen tok kontakt med konsulent Julie Bjørnstad fra Risør vgs, og hun guidet skolen gjennom de ulike kravene som stilles. 

Arbeidsgruppen, som var utpekt av skolens AMU og besto av både elev- og ansatterepresentanter i tillegg til representanter fra ledelsen, jobbet med generelle krav og med spesielle krav som stilles til skoler (se filer i høyremargen).
I mai kom sertifisør Ragnar Gulowsen til skolen. Han gjennomgikk både den skriftlige rapporten, fikk orientering om hvordan miljøarbeidet drives i praksis og så på handlingsplanen skolen har laget for videre arbeid. Og 27.juni 2011 fikk skolen den gledelige beskjeden: Dahlske vgs er sertifisert som miljøfyrtårn! 

For å beholde sertifiseringen, må det foretas en resertifisering hvert 3. år. Dvs. at Dahlske vgs. gikk igjennom en prosess med resertifisering i juni 2014.

Som et ledd i Dahlske vgs sin miljøsatsing oppfordrer vi til å:

  • Sykle eller gå til skolen
  • Kjøre kollektivt (hvis du kan)
  • Være med på å kildesortere søpla - kaste søppel i rett dunk
  • Bruke matboks