Om skolen

Om Dahlske

Dahlske videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Grimstad. Skolen tilbyr åtte forskjellige utdanningsprogram: 

  • Studiespesialisering 
  • Musikk, dans og drama 
  • Påbygging til generell studiekompetanse 
  • Bygg- og anleggsteknikk 
  • Elektrofag 
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Helse- og oppvekstfag
  • Service og samferdsel 

Det tilbys også videregående opplæring for voksne innen helsefag. 

Sørlandets fagskole er tilknyttet Dahlske. Fagskolen har studier innen tekniske fag og helsefag.

Ved Dahlske ser vi på undervisning og læring som en aktiv prosess der elever og studenter utvikler sine evner og tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger i samhandling med lærere og medelever. Under visjonen "Dahlske tar deg videre" skapes et læringsmiljø preget av motivasjon, læringsglede, samhandling og trivsel.