Om skolen

Om Dahlske

Dahlske videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Grimstad. Skolen tilbyr åtte forskjellige utdanningsprogram: 

 • Studiespesialisering 
 • Musikk, dans og drama 
 • Påbygging til generell studiekompetanse 
 • Bygg- og anleggsteknikk 
 • Elektrofag 
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Helse- og oppvekstfag
 • Service og samferdsel 

Det tilbys også videregående opplæring for voksne. 

Sørlandets fagskole er tilknyttet Dahlske. Fagskolen har studier i tekniske fag og helsefag:

 • Bygningsteknikk 
 • Klima, energi og miljø i bygg (KEM)
 • Elkraft
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Tverrfaglig miljøarbeid
 • Barsel- og barnepleie

Ved Dahlske ser vi på undervisning og læring som en aktiv prosess der elever og studenter utvikler sine evner og tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger i samhandling med lærere og medelever. Under visjonen "Dahlske tar deg videre" skapes et læringsmiljø preget av motivasjon, læringsglede, samhandling og trivsel.