Ledelsen

Her finner du kontaktinformasjon til skolens ledelse

Rektor

Assisterende rektor

Stedfortreder i rektors fravær 

Studieleder 

Fagvalg og eksamen 

Avdelingsleder for administrative fellestjenester

Merkantilt team, IKT, kantine, vaktmestertjenesten og renholdstjenesten 

Avdelingsleder for elevtjenester

Rådgivere, miljøarbeidere, biblioteket og lærlingsverkstedet

Avdelingsleder for studiespesialisering 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Avdelingsleder for studiespesialisering 

Realfag og idrett 

Avdelingsleder for musikk, dans og drama

Avdelingsleder for helse- og servicefag 

Helse- og oppvekstfag og service og samferdsel 

Avdelingsleder for tekniske yrkesfag

Bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og elektrofag