Ledelsen

Her finner du kontaktinformasjon til skolens ledelse

Rektor

Kåre Blålid
945 05 946
kare.blalid@dahlske.vgs.no

Assisterende rektor

Stedfortreder i rektors fravær

Andreas Poppe
932 52 154
andreas.poppe@dahlske.vgs.no

Studieleder

Fagvalg og eksamen

Marie Vallesverd Dannevig
481 18 918
marie.v.dannevig@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for administrative fellestjenester

Merkantilt team, IKT, kantine, vaktmestertjenesten og renholdstjenesten 

Agnese Bjerkholt
413 27 853
agnese.bjerkholt@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for elevtjenester

Rådgivere, miljøarbeidere, biblioteket og lærlingsverkstedet

Andreas Poppe
932 52 154
andreas.poppe@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for studiespesialisering 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Heidi Frivoll-Sørensen
952 17 133
heidi.helene.frivoll-sorensen@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for studiespesialisering 

Realfag og idrett 

Stig Eriksen
920 83 023
stig.eriksen@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for musikk, dans og drama

Gunnar Skjerdal 
971 80 988
gunnar.skjerdal@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for helse- og servicefag 

Helse- og oppvekstfag og service og samferdsel 

Monika Øgård 
412 13 047
monica.ogard@dahlske.vgs.no

Avdelingsleder for tekniske yrkesfag

Bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og elektrofag 

Anne Marie Thunestvedt 
952 04 559
anne.marie.thunestvedt@dahlske.vgs.no