Kontaktlærere ved Dahlske vgs

Kontaktlærere skoleåret 2017-2018

Studiespesialisering
Klasse Kontaktlærer
1STA Åse Dorothea Ribe og Siri Karine Mykland
1STB Elin Moseng og Renée Cecilie Sund
1STC Stig Brude og Anne Opsal Kragseth
1STD Jane Bakke
2STA Grace Synnøve Johansen og Helge Bjørn Fossøy
2STB Fredrik Tangen og Astrid Nordtømme
2STC Heidi Tangen og Harald Øksenholt
2STD Anne Margrethe Lofstad
3STA Marianne Tønnesen Lende og Finn Ivar Knudsen
3STB Kristin Maria L. Brændeland og Stephen N. Kiran
3STC David Hogstad og Kristine Kvanneid Hommefoss
3STD Kim Ove Robson og Jan Erik Hjellset
3STE Anne-Grethe Haavaldsen og Thomas Gerhard Torgersen
Musikk, dans og drama
Klasse Kontaktlærer
1DAA Aina Venemyr Terjesen
1DRA Anne Mari Øvrebø Koch
1MUA Åse Moi
2DAA Ingrid Gusdal
2DRA Leif-Atle Heen
2MUA Espen Sørensen
3DAA Anne-Grethe Haavaldsen
3DRA Irene Tobiassen og Katrin Igland-Skiftenes
3MUA Irene Tobiassen og Katrin Igland-Skiftenes
Påbygging til generell studiekompetanse
Klasse Kontaktlærer
3PÅA Bård Broby Foss og Hilde Heggdal
3PÅB Siri Vaaje Haugen og Runde Østrem
Service og samferdsel
Klasse Kontaktlærer
1SEA Anne Cathrine M. Johansen
1SEB Anne Trine Eia
2SAA Ida Kristine Larsen
2SAB Stine Marie Stormsen
Bygg- og anleggsteknikk
Klasse Kontaktlærer
1BAA Kristian Bø
1BAB Are Johnsen
2BTA Ørjan Vedal
Teknikk og industriell produksjon
Klasse Kontaktlærer
1TPA Odd Runde Olsen
1TPB Bjørn Grunnsvoll
1TPC Inge Stamsø
2ITA Asle Øygarden
Elektro
Klasse Kontaktlærer
1ELA Harald Dukane
1ELB Kjell Løvland
2EEA Bjørn Anders Sti
Helse og oppvekst
Klasse Kontaktlærer
1HOA Kjell Tønnessen
1HOB Reidun Rosenberg Røstad
1HOC Bjørg Knutson
1HOD Jorunn Tønnessen Ramberg
2HFA Marit Woxmyhr Haugo
2HFB Anne I. Tveit Kalvehagen
2HFC Kirsten Sandkleiv Bondevik
Voksenopplæring
Klasse Kontaktlærer
2BUVA Tone Karlsen
2HFVA Ailen Roaas
2HFVB Kari-Anne Væting