Kontaktlærere ved Dahlske vgs

Kontaktlærere skoleåret 2018-2019

Studiespesialisering
Klasse  Kontaktlærer
1STA Katrin Igland-Skiftenes og Trond Nilsen
1STB Stig Brude og Siri Vaaje Haugen
1STC Stig Brude og Anne Opsal Kragseth
1STD Roald Bjørneseth og Anne Opsal Kragset
2STA Leif-Atle Heen og Thomas Gerhard Torgersen
2STB Elin Moseng og Cecilie Renée Sund
2STC Anne-Grethe Haavalsen og Beate Krakstad
2STD Jan Erik Hjellset og Finn Ivar Knudsen
3STA Jane Bakke og Helge Bjørn Fossøy
3STB Astrid Nordtømme og Fredrik Tangen
3STC Petra Bettina Krüger og Heidi Tangen
3STD Anne Margrethe Lofstad og Siri Karine Mykland
Musikk, dans og drama
Klasse  Kontaktlærer
1DAA Roald Bjørneseth og Anne Opsal Kragset
1DRA Gudrun Madshaven og Åse Moi
1MUA Gudrun Madshaven og Åse Moi
2DAA Jan Erik Hjellset og Finn Ivar Knudsen
2DRA Elin Brunborg og Anne Mari Øvrebø Koch
2MUA Elin Brunborg og Anne Mari Øvrebø Koch
3DAA Anne Margrethe Lofstad og Siri Karine Mykland
3DRA Stephen Nicolay Kiran og Irene Tobiassen
3MUA Stephen Nicolay Kiran og Irene Tobiassen
Påbygging til generell studiekompetanse
Klasse  Kontaktlærer
3PÅA Nina Berntsen og Rune Østreim
3PÅB Hilde Heggdal og Åse Dorthea Ribe
Service og samferdsel
Klasse  Kontaktlærer
1SEA Thomas Thuv
1SEB Stine Marie Stormsen
2SAA Anne Cathrine M. Johansen
2SAB Anne Trine Eia
Bygg- og anleggsteknikk
Klasse  Kontaktlærer
1BAA Are Johnsen
1BAB Tore Odd Hansen
2BTA Ørjan Vedal
Teknikk og industriell produksjon
Klasse  Kontaktlærer
1TPA Odd Runde Olsen
1TPB Bjørn Grunnsvoll
2ITA Asle Øygarden
Elektro
Klasse  Kontaktlærer
1ELA Harald Dukane
2EEA Bjørn Anders Sti
Helse og oppvekst
Klasse  Kontaktlærer
1HOA Kjell Tønnessen
1HOB Bjørn Knutson
1HOC Kirsten Sandkleiv Bondevik
1HOD Bente Lundal
2HFA Jorunn Tønnessen Ramberg
2HFB Anne I. Tveit Kalvehagen
2HFC Kirsten Sandkleiv Bondevik
Voksenopplæring
Klasse  Kontaktlærer

1HFVA

Kari-Anne Væting
1HFVB

Ailen Roaas

1HFVC

Tone Kristin Karlsen

1HFVD

Ragnhild Østgård Jensås

2HFM

Marit Woxmyhr Haugo

2HFVA Eivind Pedersen