Kontaktinformasjon

Her finner du skolens kontaktinformasjon.

Ansatte

Adresser 

Besøksadresse: 

Lillesandsveien 39
4877 Grimstad 

Nedenfor ser du kart som viser veien til skolens adresse.

 Bildet viser et kart over Grimstad med omland og avmerking hvor Dalske vgs. befinner seg

Postadresse: 

Dahlske videregående skole
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 

Telefon og e-post

Tlf.: 37 40 27 00 
E-post: dahlske@dahlske.vgs.no

Åpningstider 

Administrasjonen er åpen mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30.