Rådgivertjenesten ved Dahlske vgs

Rådgivernes ansvarsområde er karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning.

Det innebærer at rådgiverne skal gi veiledning og informasjon om yrker og utdanning (karriereveiledning) samt hjelpe elever som har personlige problemer og vansker som har betydning for skolearbeidet. Rådgiverne arbeider også med elever som har behov for spesialundervisning. Rådgiverne videreformidler kontakt med helsesøster, PPT og OT.

Rådgiverteamet består av følgende personer:

Anne Mari Gjerstad

Rådgiver, hovedansvar for karriereveiledning og sos.ped. veiledning
for utdanningsprogrammene Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse.
Telefon: 976 24 559
E-post: anne.mari.gjerstad@dahlske.vgs.no

Jan Terje Nilsen

Rådgiver, hovedansvar for karriereveiledning og sos.ped. veiledning
for utdanningsprogrammene Helse- og  
oppvekstfag og Musikk, dans og drama 
Telefon: 905 98 775
E-post: jan.terje.nilsen@dahlske.vgs.no

Svein Terje Rosseland

Rådgiver, hovedansvar for Teknikk og industriell produksjon (TIP), Bygg og anlegg, Elektro og Service og samferdsel.
Telefon: 907 93 057
E-post: svein.terje.rosseland@dahlske.vgs.no

Karriereveiledning

Veien videre etter videregående skole.

Nyttige lenker hvor du kan finne informasjon om yrker, utdanninger, opptakskrav og studiesteder.

Utdanning.no

En nettportal eid av Kunnskapsdepartementet. Hva skal du bli? Her finner du svar på mye av det du lurer på om utdanning og yrke.

samordnaopptak.no

Søkerhandbokas nettside med lenker til statlige høgskoler og universiteter.

ansa.no

Om utdanning i utlandet etter videregående skole.

nav.no

Her finner du bl.a. testen "Veivalg". Test deg selv.