Miljøarbeiderne på Dahlske vgs

Miljøarbeidernes ansvarsområde er elever som har spesielle behov.

Miljøarbeiderne skal hjelpe til med å tilrettelegge skolehverdagen for de som trenger ekstra oppfølging. De har også ansvar for oppfølging av hybelboere.

Miljøarbeiderteamet

Cathrine Syvertsen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: cathrine.Syvertsen@dahlske.vgs.no

Lennart B. Johansen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: lennart.b.johansen@dahlske.vgs.no
 
Rikke Alstad
Telefon: 37 40 27 13
E-post: rikke.Alstad@dahlske.vgs.no

Thomas Pedersen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: thomas.pedersen@dahlske.vgs.no

Helge Godtfredsen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: helge.Godtfredsen@dahlske.vgs.no

Inger Johanne Enger
Telefon: 37 40 27 13
E-post: inger.johanne.voreland.enger@dahlske.vgs.no

Mari Frivoll Johnsen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: mari.frivoll.johnsen@dahlske.vgs.no