Miljøarbeiderne

Miljøarbeidernes ansvarsområde er elever som har spesielle behov.

Miljøarbeiderne skal hjelpe til med å tilrettelegge skolehverdagen for de som trenger ekstra oppfølging. Miljøarbeiderne har også ansvar for oppfølging av hybelboere.

Miljøarbeiderteamet

Cathrine Syvertsen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: Cathrine.Syvertsen@dahlske.vgs.no

Julie Børøsund
Telefon: 37 40 27 13
E-post: Julie.Borosund@dahlske.vgs.no
 
Rikke Alstad
Telefon: 37 40 27 13
E-post: Rikke.Alstad@dahlske.vgs.no

Thomas Pedersen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: thomas.pedersen@dahlske.vgs.no

Helge Godtfredsen
Telefon: 37 40 27 13
E-post: Helge.Godtfredsen@dahlske.vgs.no